Fördelar med LED downlights

Om du ska skaffa downlights rekommenderar vi på leddownlights.se att du skaffar just LED downlights, det finns flera skäl till det.

Låg elförbrukning

Det största skälet till att använda LED downlights istället för downlights som har en annan ljuskälla är den låga elförbrukningen. När man sätter upp downlights sätter man oftast upp många lampor och om man inte använder dig av LED downlights kan energiförbrukningen bli ganska så hög. En LED-lampa drar bara en tiondel så mycket el som en glödlampa och inte ens häften av vad en lågenergilampa drar. Och en halogenlampa drar ungefär 7 gånger så mycket el som en LED-lampa. Dina elräkningar blir helt enkelt lägre om du använder LED-lampor istället för andra lampor.

Lång livslängd

En LED-lampa har en livslängd på hela 25 000 – 50 000 timmar och påverkas inte av hur ofta du stänger av och sätter på den. En glödlampa har endast en livslängd på 1000 timmar, en halogenlampa en livslängd på 2000 timmar och en lågenergilampa 5000 – 15 000 timmar. Lågenergilampan klarar inte av fler än 3000 – 6000 tändningar och släckningar. Om du använder dig av LED downlights behöver du sällan byta ut lamporna och du sparar både tid och pengar på det.

Miljövänlig och säker

Det finns gott om halogen downlights, men halogenlampor blir ofta mycket varma och är därmed brandfarligare än LED downlights som inte blir varma alls. Dessutom är LED downlights miljövänliga på grund av sin låga energiförbrukning, sin långa livslängd och för att de inte innehåller kvicksilver om vissa lågenergilampor gör och inte heller bly som glödlampor gör.